Security audit

 ​Netwerkbeveiliging

Dit omvat het beoordelen van de beveiliging van de netwerkarchitectuur en -infrastructuur, zoals firewalls, VPN's, beveiligingsprotocollen en netwerksegmentatie.

Systeembeveiliging:

Systeembeveiliging is het proces van het beschermen van een computer- of netwerksysteem tegen ongeautoriseerde toegang, schade, diefstal of verlies.

Toegangsbeheer

Toegangsbeheer is het proces van het beheren en controleren van de toegang van gebruikers tot gegevens, informatie, systemen, netwerken of andere bronnen.

Fysieke beveiliging

Fysieke beveiliging omvat alle maatregelen die worden genomen om mensen, informatie en eigendommen te beschermen tegen fysieke dreigingen, zoals diefstal, sabotage.

Netwerkbeveiliging

Dit omvat het beoordelen van de beveiliging van de netwerkarchitectuur en -infrastructuur, zoals firewalls, VPN's, beveiligingsprotocollen en netwerksegmentatie.  

Systeembeveiliging

Dit omvat het beoordelen van de beveiliging van de verschillende systemen, zoals servers, werkstations en mobiele apparaten, om te controleren of ze up-to-date zijn met de laatste beveiligingspatches en of de configuratie veilig is.

Toegangsbeheer

Dit omvat het beoordelen van de toegangsbeheerprocessen en -procedures van de organisatie, zoals wachtwoordbeleid, multifactorauthenticatie en autorisatieprocessen, om te controleren of er voldoende beveiligingscontroles zijn om ongeoorloofde toegang tot gevoelige gegevens te voorkomen. .  

Fysieke beveiliging

Dit omvat het beoordelen van de fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals cameratoezicht, toegangscontroles en inbraakdetectie, om te controleren of er voldoende beveiliging is om de gebouwen en faciliteiten van de organisatie te beschermen.

Incidentrespons

Dit omvat het beoordelen van de incidentresponsplannen en -procedures van de organisatie, zoals het opstellen van een noodherstelplan en het regelmatig uitvoeren van back-ups, om te controleren of er voldoende plannen zijn om snel te reageren op beveiligingsincidenten.  

Beleid en procedures

Dit omvat het beoordelen van de beveiligingsbeleid en -procedures van de organisatie om te controleren of ze up-to-date zijn en voldoen aan de relevante regelgeving, en of er regelmatig training en bewustmaking is voor werknemers.

Externe beveiliging

Dit omvat het beoordelen van de incidentresponsplannen en -procedures van de organisatie, zoals het opstellen van een noodherstelplan en het regelmatig uitvoeren van back-ups, om te controleren of er voldoende plannen zijn om snel te reageren op beveiligingsincidenten.  

Beleid en procedures

Dit omvat het beoordelen van de externe beveiligingsmaatregelen, zoals het monitoren van externe toegangspunten en de beveiliging van clouddiensten of andere externe systemen die door de organisatie worden gebruikt.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van werkpunten die aan bod kunnen komen tijdens een security audit. Het doel van de audit is om de beveiliging van de organisatie in zijn geheel te evalueren en te verbeteren.