fbpx
Microsoft begint op 1 oktober 2022 wereldwijd met het uitschakelen van basisverificatie voor Exchange Online
KLIK HIER 

Uw IP VPN-netwerk: performante en beveiligde interconnectie van de vestigingen van uw organisatie.

De veiligste manier voor het koppelen van bedrijfsnetwerken en thuiswerken, is door middel van het opzetten van VPN netwerken. 

VPN staat voor Virtual Private Network, en hiermee wordt een privé netwerk gecreëerd over het internet.
Als het verkeer binnen deze tunnel wordt geauthentiseerd en gecodeerd, geeft dit als gevolg dat alleen geauthoriseerde gebruikers verbinding kunnen maken met het bedrijfsnetwerk en dat het verkeer beschermd wordt tegen aftappen over het internet.

Een bijkomend voordeel van VPN tunnels is dat u geen problemen heeft met Network Address Translation (NAT) wat zeker met Voice Over IP voor de nodige problemen zorgt.
Een Virtual Private Network (VPN) is een kostbestendige oplossing om een modern Wide Area Network (WAN) uit te bouwen. 

Er zijn twee courante opstellingen waarin een VPN geconfigureerd kan worden. Ten eerste is er de remote-access VPN. Hierbij zal een gebruiker toegang krijgen tot de private LAN van een organisatie door middel van een VPN. Dan denken we in de eerste plaats aan werknemers die thuis of op verplaatsing toegang zullen hebben tot het private bedrijfsnetwerk. Ten tweede is er de site-to-site VPN. Hierdoor kan een organisatie de netwerken van geografisch gescheiden vestigingen met elkaar verbinden. 

Het resultaat van deze verbinding wordt een intranet VPN genoemd. Een andere mogelijkheid is dat verwante organisaties (bv. leveranciers en magazijniers) elkaars netwerken onderling verbinden om zo een intelligent geheel te bekomen opdat de productiviteit verhoogt. Hier spreken we over een extranet VPN. Daarnaast bestaan er natuurlijk nog andere opstellingen afhankelijk van de reële situatie. Deze zijn meestal te herleiden tot een variant op de bovenvernoemde opstellingen. 

Gebruik van Voice Over IP
Steeds meer CEO's en IT-professionals zien in hoe Voice-over IP (VoIP) de operationele kosten kan drukken, verbinding met de medewerkers kan versterken, de productiviteit kan verhogen en tot flexibiliteit en betrouwbaarheid kan leiden. Vraag aan onze verkopers om meer info. 

Wat is VoIP?
VoIP staat voor Voice-over Internet en is de verzamelnaam voor al het spraakverkeer via internet. Het spraakverkeer gaat via datanetwerken op basis van het Internet Protocol. Het verschil tussen VoIP en traditioneel telefoneren zit in het signaaltransport. Bij internettelefonie wordt het gesprek omgezet in datapakketjes ('enen en nullen') die verstuurd worden via internet. Deze pakketjes worden door software slim verpakt, zodat er veel minder capaciteit nodig is voor een gesprek.